Naslovna Vijesti Društvo Vlada planira osnivanje Eko fonda u oktobru 2017. godine

Vlada planira osnivanje Eko fonda u oktobru 2017. godine

0

Ivana  Vojinović direktorka Direktorata za zaštitu životne sredine je najavila da će u oktobru ove godine biti osnovan Eko fond

„Zakon o životnoj sredini, član 76, predvidio je osnivanje Eko fonda za finansiranje programa projekata i sličnih aktivnosti na državnom i lokalnom nivou, u cilju održivog korišćenja i očuvanja životne sredine. Eko fond biće zasebno pravno lice osnovano od strane Vlade i tako će primjenjivati brojne finansijske instrumente, najjednostavnije rečeno Fond će sredstva prikupljati od subjekata tzv. zagađivača i aktivnosti koje zagađuju životnu sredinu, te će tako prikupljena sredstva usmjeravati ka sanaciji nastalog zagađenja. U toku je izrada programa uspostavljanja Eko fonda u saradnji sa UNDP-om i energetskim institutom „Hrvoje Požar“ iz Zagreba. Isti će biti finalizovan u oktobru 2017 godine.

Pored svega navedenog , na samom kraju ističem da je Vladi Crne Gore na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma, u aprilu ove godine donijela akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2017-2020 godina kojim je planirana realizacija 43 mjere za čije je sprovođenje potrebno 23 miliona 280  hiljada eura. Veliki dio ovih sredstava odnosno 13 miliona 992 hiljade eura, odnosno 60 odsto već je obezbijeđeno kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom koji se odnosi na faznu iremedijaciju deponije pepela i šljake „Maljevac“ u sklopu TE Pljevlja, i jalovišta „Gradac“ u okviru rudnika „Šuplja stijena“, kao i u okviru IPA instrumenata.

 

Akcionim planom za navedeni vremenski period planirano je subvencionisanje i nabavka ekološki prihvatljivijih goriva, odnosno uređaja za grijanje u opštini Pljevlja tokom cijelog perioda pokrivenog ovim planom. Konačno, za realizaciju kapitalne investicije, izgradnji sistema toplifikacije Pljevalja, kapitalnim budžetom za tekuću godinu Ministarstvo je obezbijedilo 850 hiljada eura za projekat sprovođenja mjera smanjenja zagađenja toplifikacijom Pljevalja, čija je procijenjena ukupna vrijednost 4 miliona 650 hiljada eura. Projekat je planiran kao višegodišnji a kroz srednjoročno planiranje kapitalnog budžeta otvoren je za realizaciju u narednim godinama što će zavisiti od obezbijeđenih sredstava i stepena realizacije u 2018. i 2019. godini“.

Pripremila, Nataša Knežević, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.