Naslovna NVO Da zaživi selo Mladima podjeljeno 15 pčelinjih društava i 5 plastenika

Mladima podjeljeno 15 pčelinjih društava i 5 plastenika

0

NVO  Da zaživi selo  u okviru projekta „Kreiranje održivih preduslova za samozapošljavanje mladih sa seoskog područja u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva”, dodjelila po 3 pčelinja društva za 5 najbolje rangiranih mladih  ljudi u oblasti pčelarstva, a za oblast plasteničke proizvodnje dodjelila za 5 nabolje rangiranih po jedan plastenik.

Mladi su tokom projekta pohađali obuke u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva, a nakon sprovedenih obuka, pristupilo se testiranju u navedenim oblastima, gdje su mladi mogli da pokažu stečeni nivou znanja i da se  znanjem bore za pčelinja društva i plastenike.

dodjela plastenika

Takođe su imali obuke u oblasti izrade biznis plana, gdje su nakon sprovedenih obuka dostavljali biznis planove  u zavisnosti od oblasti za koju su se opredjelili na početku projekta. Dostavljeni biznis planovi su bili bodovani od strane stručnog lica. Dobijeni bodovi na izrađenim biznis planovima su bili još jedan od uslova, koji je mladima omogućavao da osvoje nagradu kroz znanje.

Pored bodovanja biznis planova i testova u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva, bodovano je i prisustvo kandidata prilikom obuka, iz razloga da bi se kandidati obavezali  za redovno prisustvo na predavanjima a samim tim dodatno povećao nivo njihovog  znanja, ali pospješila  “borba” za dobijanje plastenika i pčelinjih društava.

dodjela pcelinjih drustava

Na osnovu bodovanja testova, biznis planova i prisutnosti kandiata, formirala se rang lista na osnovu koje su nagradjeni najbolji, 5 u oblasti pčelarstva I 5 u oblasti plasteničke proizvodnje.

Pravo za učešće u projektu su imali mladi od 15 do 35 godina sa teritorije Pljevalja u skladu sa Javnim pozivom, koji je bio objavljen tokom maja mjeseca 2017. godine, gdje se tražilo 10 mladih ljudi za obuke u oblasti pčelarstva i 10 mladih ljudi za obuke za proizvodnju povrća i voća  u plastenicima.

Realizaciju Projekta „Kreiranje održivih preduslova za samozapošljavanje mladih sa seoskog područja u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva”,  je finansijki podržala Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore (FORS Montenegro),  kroz program “Rastimo zajedno sa IPA 2”, koji je finansirala EU.