Naslovna Crna Gora Skupština 29. juna o novoj naknadi za majke

Skupština 29. juna o novoj naknadi za majke

0

Zakonodavni odbor podržao je danas Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila, kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, ocijenivši da je u skladu sa Ustavom Crne Gore.

Crnogorski parlament će se o tome izjasniti na sjednici zakazanoj za 29. jun.

Ustavni sud je 19. aprila ukinuo odredbe Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ocjenjujući da nijesu u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom. On je obavezao Vladu da u roku od tri mjeseca Skupštini Crne Gore podnese Predlog zakona za izvršenje te odluke.

– Korisnice, kojima je radi korišćenje tog prava njihovom voljom prestao radni odnos, kako je predloženo, imaju pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 193 eura, uvećanu za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje od 34 eura, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarile zaradu do 200 eura. Mjesečnu naknadu od 264 eura, uvećanu za doprinose za PIO od 46,60 eura, primaće korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa imale zaradu od 200 do 350 eura. Naknadu od 336 eura, uvećanu za doprinose za PIO od 59,30 eura, imaće korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale zaradu veću od 350 eura – navodi se u vladinom dokumentu.

Korisnice koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona navršile 55 do 61 godinu ostvaruju pravo na naknadu do ispunjenja uslova za penziju. Korisnice koje su navršile 45 do 55 godina ostvaruju pravo na naknadu pet godina, a one od 33 do 45 godina imaju pravo na naknadu tri godine.

Zakonom je predviđeno da korisnice koje su koristile naknade, zbog čega im je obustavljena penzija, imaju pravo da ponovo koriste penziju. Zahtjev se podnosi Fondu PIO u roku od osam dana od stupanja na snagu zakona.

Izvor: Agencija Mina

Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore