Naslovna Najnovije vijesti NVU „ Zračak Nade“- projekat „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

NVU „ Zračak Nade“- projekat „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

0

U NVU „ Zračak Nade“ realizuje se projekat „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ koji je podržao ZZZCG ( Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).

Partner na projektu je DOO „ Om3ga-solutions“ ” , a saradnici JU Dnevni centar „ Pljevlja“.

Vrijeme realizacije projekta je 10 mjeseci: od 10. januara do 10. novembra  2017. god.

20170330_184603 (2)

U utorak 06.06.2017.god. NVU „ Zračak Nade“ organizovalo je polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za 7 lica sa invaliditetom u prostorijama Udruženja. Polaganje se sastojalo od praktičnog rada na računaru. Komisiju za polaganje su sačinjavali predstavnik Srednje stručne škole, jedan predstavnik ZZZCG– Biro rada Pljevlja i predstavnik NVU „ Zračak Nade“. Lica su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za ovo zanimanje u trajanju od 150h.

7 lica sa invaliditetom koja su prošla obuku zaposlena su na period od 6 mjeseci u NVU „ Zračak Nade“ i partnerskoj firmi DOO „ Om3ga- solutions“ .

 

Osnovni ciljevi projekta:

1. unapređenje zapošljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja, 
2. 
prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom,
3. povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom,
4. podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom.

Poseban cilj projekta: 

 povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za grafički dizajn i izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom.