Naslovna NVO Da zaživi selo Nagrada 5 plastenika i 15 pčelinjih društava

Nagrada 5 plastenika i 15 pčelinjih društava

0

U okviru projekta NVO “ Da zaživi selo“ biće dodjeljeno 5 plastenika za najbolje rangirane u oblasti plasteničke proizvodnje i po 3 pčelinjih društava za 5 najbilje rangiranih iz oblasti pčelarstva. U toku je realizacija projekta u kreiranju preduslova za samozapošljavanje mladih sa seoskog područja u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva.

Oganizator projekta je NVO „Da zaživi selo“ a cilj je ekonomsko osnaživanje seoskih domaćinstava, kroz program osnaživanje seoskih domaćinstava kroz program osposobljavanja mladih ljudi za tržište rada u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva.

Izvršni direktor NVO „Da zaživi selo“ Mladen Zorić govori o planiranim aktivnostima, cilju projekta, kao i o nagradama za najbolje rangirane.

– NVO „Da zazivi selo“ realizuje jedan projekat koji se odnosi za rualni razvij, konkretno se radi za ciljnu grupu mladih, uzrasta od 15 do 35 godina. U jednu grupu konkursom je definisano da može da se pojavi 10 mladih za pčelarstvo i 10 mladih za plasteničku proizvodnju. Zanimljivo je to, što je interesovanje iznad broja 10 definisanih konkursom. Nakon predavanja mladi će proći tesiranje a nakon testiranja će slušati edukaciju za izradu biznis plana i izraditi biznis plan na ove dvije teme. Ovim projektom dodjeljujemo 5 plastenika, a za 5 najbolje rangiranih, u oblasti pčelarstva dodjeljujemo po 3 pčelinja društva. Prisustvo tokom edukacije nije obavezno, ali vuče izvestan broj bodova, kao i izrada biznis plana. Na osnovu tih bodovnih mogućnosti kandidata, kreiramo konačno rang listu i odlučujemo ko će dobiti ove plastenike. – rekao nam je Mladen Zorić, Izvršni direktor NVO „Da zaživi selo“

Predavač Vladimir Džuverović opisao je tok projekta iz oblasti pčelarstva:

– Prvi dio se odnosi na uopštene pojmove o pčelarstvu i tehnikama pčelarenja, odnosno osnovni uslovi za pčelarenje. Drugi dio se odnosi na teme razvoja pčelinih jedinki matice, pčela radilica, trutova, o njihovom životnom ciklusu. Treći dio je upozoravanje pčelara početnika od opasnosti koje vrebaju pčele.

Dzuverovic savjetuje mlade pčelare da počinju posao sa manjim brojem pčelarskih društava.

Projekat je podržan od strane EU kroz Sub grant Fost Montenegro u okviru programa rastimo zajedno sa IPA2

Pripremila:Ljiljana Čepic ucesnica projekta „Povezimo se informisanjem“koji realizujeNVO“ Paradoks“u partnerstnu sa NVO“ Informativni centar Pljevlja“podrzan kroz program grant sema Zavod za zaposljavanje Crne Gore