20170313_184852-770x472 Zračak nade

Projekat Zračka Nade– „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“


OSVRT NA DVOMJESEČNU OBUKU ZA GRAFIČKI DIZAJN

Realizacija četvrte projektne aktivnosti- dvomjesečne obuke za grafički dizajn, koja podrazumijeva izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za grafički dizajn, kao dio programa obrazovanja „ grafički tehničar pripreme“ radi zapošljavanja u Radionici, počela je 10. marta i danas 10. maja 2017.godine se završava. Dvomjesečna obuka se izvodila u prostorijama NVU „Zračak Nade“, u štampariji koja je opremljena adekvatnim računarima i mašinama za štampu. U toku ove obuke OSI su stekle osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Obuku su izvodile osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Osvrt na obuku 1

 

Osvrt na obuku 2

ŠESTA PROJEKTNA AKTIVNOST
Realizacijašesteprojektneaktivnosti– Radniangažmansedamlicasainvaliditetom u NVU “ Zračak Nade” i DOO “ Om3ga- solution”-  na period od 6 mjeseci

7 lica sa invaliditetom biće radno angažovani uz podršku voditelja radionice za grafički dizajn i voditelja radionice za izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom i 3 asistenta u radu.5 lica sa invaliditetom će raditi u NVU „Zračak Nade“, a 2 lica će raditi u DOO „Om3ga- Solution“.

U toku radnog angažmana će jednim dijelom raditi na dizajniranju grafičkih proizvoda i komunikacija. OSI posle obuke imaju usvojena znanja i vještine grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Takodje su obučeni za rad na računaru, ovladali su tehnikama računarske grafike i pripreme, kao i digitalnog izdavaštva. Dizajnirani proizvodi će se štampati u Štampariji Zračak Nade.Ovaaktivnost se realizujeod 10. maja i trajaće do 10. novembra 2017. godine i lica sa invaliditetom su zaposlena, ugovorom o radu, od 10.05.2017. godine do 10.11.2017. godine.