JU Dnevni centar 2 Vijesti

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat „NOVO ZANIMANJE – NOVA ŠANSA ZA POSAO“


U Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat „NOVO ZANIMANJE – NOVA ŠANSA ZA POSAO“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).
Partneri na projektu su Srednja stručna škola Pljevlja, NVU “Zračak Nade” i DOO Riznica, a saradnici DOO Vodovod Pljevlja i DOO Primasoft Pljevlja.
Vrijeme realizacije projekta je 10 mjeseci: od 10. januara do 10. novembra  2017. god.
U četvrtak 18.05.2017.god. Dnevni centar Pljevlja organizovao je polaganje za zanimanje pomoćni računovodstveni radnik za 7 lica sa invaliditetom u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja. Polaganje se sastojalo od pismenog zadatka iz računovodstva i usmenog dijela ispita. Komisiju za polaganje su sačinjavali predstavnik Srednje stručne škole, jedan predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik JUDnevnog centra Pljevlja. Lica su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su predhodno završila obuku za ovo zanimanje u trajanju od 150h.
7 lica sa invaliditetom koja su prošla obuku su raspoređena kod poslodavaca na obuku na konkretnom radnom mjestu pomoćni računovodstveni radnik/ca do 10.06.2017.god.
JU Dnevni centar
Osnovni ciljevi projekta:
Prevencija socijalne isključenosti zapošljavanjem lica sa invaliditetom i njihovim bržim uključivanjem u radne i društvene procese
Podizanje nivoa svijesti nezaposlenih lica sa invaliditetom o potrebi obrazovanja za nova zanimanja
Podizanje nivoa svijesti javnosti i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica
Uspostavljanje partnerstva između poslodavaca i organizatora obrazovanja odraslih, sa ciljem povećanja zaposlenosti lica sa invaliditetom
Posebni cilj projekta:
Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su završili obuku  za prilagođeni program računovodstvenog tehničara  i zaposlili se.