gimnazija-dragan-vinka-still001 Vijesti

Gimnazijalci otputovali na ekskurziju


 

 

U subotu, 13. Maja, još jedna generacija gimnazijalaca, otputovala je na matursku ekskurziju u Srednju Evropu. Ove  školeke 2016/17, otišlo je znatno manje učenika trećih razreda Gimnazije, nego što je to bilo ranijih godina, njih preko 60. Sa đacima je otišao i tim u kojem su pet profesora i ljekar.  Direktor Gimnazije , Dragan Zuković istakao je da je za đake ove škole vrlo značajno organizovanje maturske ekskurzije, da imaju izuzetnu priliku da se upoznaju sa zemljama Evrope i da prošire svoja znanja iz mnogih predmeta. Ekskurzija će trajati ukupno osam dana sa šest noćenja. Prvo noćenje je u Budimpešti a onda će đaci, uz zadržavanje, proći kroz Bratislavu, a potom tri noći konačiti u Pragu. Nakon toga slijedi put u Drezden i dvije noći u Beču.

 

Ove godine najbolju ponudu dala je Turistička agencija Plus Turs iz Bara.