20170313_184852 Zračak nade

Projekat Zračka nade – „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“


Projekat „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju  „ Zračak Nade“ počelo je 10. januara 2017.godine sa realizacijom projekta „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ . Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

20170314_183756

Opšti ciljevi projekta su:

  1. Unapređenje zapošljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja
  2. Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom
  3. Povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom
  4. Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom

20170314_183603

Poseban cilj projekta je:

  • Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za grafički dizajn i izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom
  1. marta je počela realizacija 4. projektne aktivnosti dvomjesečna obuka- Izvođenje programa obrazovanja za 7 lica sa invaliditetom za osposobljavanje za grafički dizajn kao dio programa obrazovanja grafički tehničar pripreme radi zapošljavanja u Radionici. Dvomjesečna obuka se izvodi u prostorijama NV „ Zračak Nade“. U toku ove obuke OSI će steći osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Ova obuka će se izvoditi u prostorijama NVU „Zračak Nade“ u Štampariji koja je opremljena sa adekvatnim računarima i mašinama za štampu. Obuku izvode osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.