slika-1 Zračak nade

Novosti sa projekta „ Digitalna štamparija- ostvari san zaposli se“


Realizacija pete  projektne aktivnosti Radni angažman 7 lica sa invaliditetom u štampariji na period od 7 mjeseci je u toku. Ova aktivnost se realizuje od 18.aprila i trajaće do 18. novembra 2016.godine. Zaposlena lica sa invaliditetom bili su na dvomjesečnoj obuci za osposobljavanje za rad u Štampariji.

Sedam lica sa invaliditetom,  uz podršku Voditelja Štamparije i asistenta, rade na poslovima: izrade brošura, lifleta, flajera, postera, kalendara, kancelarijskog materijala (bločići, stikeri), vizit karti, kopiranja i štampanja, bigovanja, perforacije i koričenja.

U toku radnog angažmana lica sa invaliditetom imaju psihosocijalnu podršku, što je jako značajno za jačanje njihovog samopouzdanja kao i za lakše prevazilaženje teškoća na koje nailaze tokom rada u Štampariji i njihovo uključivanje u svakodnevni život društva.

slika-3

Projekat „ Digitalna štamparija- ostvari san zaposli se“ se realizuje od 18.01.- 18.11.2016 godine. Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.