oksto Zračak nade

Okrugli sto „ Socijalno preduzetništvo“


Aktivnosti NVU „ Zračka Nade“

U prostorijama NVU „ Zračak Nade“ održan je okrugli sto na temu socijalno preduzetništvo.

NVU „ Zračak Nade“ je partner na projektu „ Ka evropskim vrijednostima- osobe sa invaliditetom kao ravnopravni gradjani“ čiji je nosilac Asocijacija za promociju inkluzije Srbije. Projekat se finansira iz  programa Evropa za građane, i realizovao se od septembra 2015. godine do 30. juna 2016.godine.

OKRUGLI STO

 

Ovom prilikom je predstavljena i brošura, sa svim glavnim aktivnostima projekta i aktivnostima koje su u okviru ovoga projekta realizovane u NVU „ Zračak Nade.