Dnevni centar Alma Zračak nade

Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra


Šesti, ujedno i poslednji modul programa andragoškog osposobljavanja kadra ″Evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa″ održaće se 16. i 17. maja 2016. god. u periodu od 9 -17 časova u Srednjoj stručnoj školi. Treneri će objasniti polaznicima osnovne pojmove i karakteristike evaluacije, evaluacijski plan i postupak, evaluaciju u procesu obrazovanja, osposobljavanja i učenja, evaluaciju institucija, obrazovne indikatore i standarde a na kraju će polaznici prezentovati svoje završne radove.

Cilj ovog programa je da učesnicima u procesu obrazovanja i učenja odraslih omogući unapređenje stručnih kompetencija i sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti andragogije, didaktike i metodike. Sastoji se od šest modula, nakon čega će Centar za stručno obrazovanje polaznicima izdati sertifikate.

Treneri koji realizuju andragoške  seminare su dipl. andragog  Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje i psiholog Zorica Minić iz Ispitnog centra Crne Gore.

Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih se realizuje u okviru projekta koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Projekat realizuje JU Dnevni centar Pljevlja a partneri su SSŠ Pljevlja i NVU ″Zračak Nade″.