Naslovna Vijesti Biznis Zastoj TE „Pljevlja“ ugrozio poslovanje RUP-a i prava zaposlenih

Zastoj TE „Pljevlja“ ugrozio poslovanje RUP-a i prava zaposlenih

0

SAOPŠTENJE NEZAVISNOG SINDIKATA ENERGETIKE CRNE GORE IZVRŠNI ODBOR NSE CG

Na prvoj vanrednoj sjednici Nezavisnog sindikata energetike Crne Gore, koju čine većinske sindikalne organizacije Rudnika uglja AD Pljevlja i EPCG, održanoj 3. marta 2016. godine u Pljevljima, a na kojoj su prisustvovali izvršni direktor RUP-a i direktor TE „Pljevlja“, razmatrana je aktuelna situacija u radu ovih kompanija.
Analizirajući aktuelno stanje u RUP i EPCG, a koje se konkretno odnosi na zastoj u radu TE „Pljevlja“ zbog povoljne hidrološke situacije i niske cijene električne energije na tržištu, a time i zastoj u proizvodnji uglja, Izvršni odbor Nezavisnog sindikata energetike Crne Gore, jednoglasno je odlučio da podnese zahtjev menadžmentu EPCG i RUP-a, kao i resornom ministarstvu, insistirajući da se hitno pronađe rješenje kojim će se prekinuti zastoj u radu TE „Pljevlja“ i nastaviti planirana proizvodnja uglja u Rudnika. Izvršni odbor Nezavisnog sindikata energetike istrajaće u svojim namjerama, a sve u cilju daljeg obezbjeđenja kontinuiranog rada RUP-a i TE „Pljevlja“, ali i obezbjeđenja uslova rada zaposlenim u ovim kompanijama, čija prava su zagarantovana Kolektivnim ugovorima u oblasti energetike i pojedinačnim ugovorima kod poslodavaca.

Predsjednik NSE CG
Momir Mušikić