Naslovna Vijesti Društvo Zaposli se – budi administrator

Zaposli se – budi administrator

0

Izvođenje programa obrazovanja za lica sa invaliditetom za osposobljavanje za zanimanje administrator/ka se realizuje u okviru projekta „Zaposli se – budi administrator“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Projekat realizuje JU Dnevni centar Pljevlja a partneri su Srednja stručna škola Pljevlja i NVU Zračak Nade.
Licencirani izvođač programa i partner u projektu SSŠ Pljevlja sprovodi obuku za lica sa invaliditetom. Obuka traje tri mjeseca (od 18.01.-18.04.2016.god.) a pohađa je sedam lica sa invaliditetom. Predmetne oblasti programa obrazovanja su: Osnovi prava i ustavno uređenje u trajanju od 20 časova, Poslovna komunikacija i birotehnika (30 časova), Poslovna ekonomija (20 časova), Poslovna psihologija (20 časova), Poslovna informatika (30 časova), Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (105 časova) i Praksa (180 časova).
Tokom trajanja obuke učesnici će steći nova znanja i vještine i to: da pripreme svoje radno mjesto i organizuju rad; da organizuju prijem stranaka; da vode elementarnu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku; da vode evidenciju poziva, posjeta i sastanaka; da vode evidenciju pošte; da vode registar o poslovnim saradnicima; da vrše rezervacije prevoza i smještaja; da vrše trebovanje kancelarijskog materijala; da pravilno koriste informaciono- komunikacione uređaje u radu, da vode poslovnu komunikaciju sa strankama, čuvaju dokumentaciju i primjenjuju mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine.
Nakon sprovedene obuke učesnici će se osposobiti za kvalitetno obavljanje poslova administratora/ke, razviće radne navike i disciplinu, preciznost u poslu, samostalnost i odgovornost u obavljanju poslova, odgovorni odnos prema vlastitom zdravlju i obavezno korišćenje zaštitnih sredstava pri radu.