Naslovna Vijesti Društvo Uskoro nastavak radova na gradskoj fontani

Uskoro nastavak radova na gradskoj fontani

0

Radovi na gradskoj fontani počeli su prošle godine, pred kraj građevinske sezone. Tada su urađeni zemljani i  armirano-betonski radovi. Uskoro se očekuje nastavak radova.

Izvođač radova na izgradnji gradske fontane, tivatsko preduzeće Pupović elektro-in, uskoro će nastaviti radove. U prethodnoj građevinskoj sezoni, iako su radovi počeli sa zakašnjenjem, izmještena je stara fontanu ili higijenska česma, zatim urađeni zemljani i armirano-betonski radovi. Započeti radovi na bazenima prekinuti zbog vremenskih uslova. S obzirom da počinje građevinska sezona i kod nas izvođač će uskoro nastaviti radove. Preostali radovi su uglavnom elektronski radovi, montažerski radovi pumpi i mlaznica i postavljanje Ditraete. Orjentaciono ovi radovi će trajati 30-ak dana, rekla nam je Nermina Bašić, direktorica Službe za evropske integracije.

Nova fontana je djelo diplomiranih inženjera arhitekture Tamare Manojlović  i Nebojše Stankovića. Ocijenjeno je da Fontana Diatreta predstavlja dodatnu prostornu dominantu koja vizuelno vlada na stačičnoj i monotonoj horizontalnoj površini Trga „13 jul“. Ona se svojom estetikom i oblikovnošću implementira u novoprojektovano rešenje Trga, ističući njegovu dominantu u epicentralnoj zoni gradskog tkiva. Uzdignutim koritom, raznovrsnošću upotrebljenih materijala, dobrom organizacijom vodenih tokova i uspješnom igrom svjetlosnih efekata, ostvaruje ciljnu predpostavku novog urbanog repera, koji osmišljava prostorni sadržaj trga.

Jedan od opredjeljujućih faktora za izbor ove fontane je asocijacija na prepoznatljivi arheološki nalaz Dijatretu, iz Municipijuma S u Pljevljima. Osim toga, uzabrano rešenje podsjeća na prvo gradsko rešenje fontane manjih razmjera, kružnog oblika koje je izgrađeno u poratnom periodu i više od pola vijeka  dominira u  centralnom dijelu  grada.