Naslovna Vijesti Informacije dostupne svima Jednake mogućnosti

Jednake mogućnosti

0

Jednake mogućnosti su pojam kojim se označavaju politika, principi i mjere koje se sprovode da bi se svim ljudima omogućila ravnopravnost u svim oblastima života. Ljudi imaju ista prava , koja su prvi put definisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, a zatim i posebnim zakonima u većini zemalja.

Zakoni koji garantuju ista prava samo su jedan korak ka postizanju stvarne ravnopravnosti među ljudima. Ono što su prateći koraci jeste uvođenje posebnih mjera koje će obezbijediti jednake mogućnosti . Da bi potpuno uključili osobe sa invaliditetom u sve sfere života potrebno je sprovoditi aktivnosti ka izjednačavanju mogućnosti koje zapravo predstavljaju pozitivne mjere i afirmativne akcije kojima društvo pokušava da obezbijedi potpunu uključenost osoba sa invaliditetom u društvo.

Ključni dokument koji govori o konceptu izjednačavanja mogućnosti su: „Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom“, koja su usvojena 20 decembra 1993. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ovaj dokument ima karakter deklaracije, što znači da je više moralno politički obavezujući za države koje su ih potpisale. Iako nije pravno obavezujući dokument Standardna pravila Ujedinjenih nacija predstavljaju jak instrument koji može pomoći državama i lokalnim zajednicama da preduzimaju aktivnosti u cilju stvaranja jednakih mogućnosti za sve građane.

Standardna pravila počivaju na sljedećim načelima:

-poštovanje dostojanstva osoba sa invaliditetom

-učešća osoba sa invaliditetom o pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom

-nediskriminacije

-prava na kompenzaciju

-dostupnost prava, sredstava i informacija.

Termin „izjednačavanje mogućnosti“ označava proces kojim različiti djelovi društva i okoline, kao što su službe, djelatnosti, informisanje i dokumentacija, postaju dostupni svima, posebno osobama sa invaliditetom.

Princip jednakih prava podrazumijeva da su potrebe svakog pojedinca jednako važne i da ove potrebe trebaju biti osnova planiranja u ljudskim društvima, s tim da se sve raspoložive mogućnosti moraju upotrijebiti na način kojim će se svakom pojedincu osigurati jednaka mogućnost učešća.

Osnovni principi izjednačavanja mogućnosti su:

-raspoloživost i pristupačnost servisa, aktivnosti , informacija i dokumentacije

-neophodno je uzeti u obzir potrebe osoba sa invaliditetom prilikom planiranja bilo kojih servisa , društvenih ili poslovnih aktivnosti

-sredstva trebaju biti namijenjena ( planirana i potraživana ) za povećanje pristupačnosti i raspoloživosti servisa

-neophodna podrška treba da bude obezbijeđena u okviru zajednice i koliko god je to moguće u okviru osnovnih službi podrške i servisa

-uspješno izjednačavanje mogućnosti vodi ka jednakim dužnostima i odgovornostima osobe sa invaliditetom prema društvu.

Ovaj tekst je rezultat aktivnosti podržan kroz projekat Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću