Naslovna Vijesti Informacije dostupne svima Subvencije za poslodavce koji zapošljavaju lica sa invaliditetom

Subvencije za poslodavce koji zapošljavaju lica sa invaliditetom

0

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvencije, koje se odnose na :
– bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
– kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
– učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom;
– subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli.

Pravo na subvencije ima i lice sa invaliditetom koje se samozaposli, koje obavlja samostalnu djelatnost ili osnuje privredno društvo, koje se zaposli u porodičnom domaćinstvu i obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino, glavno ili dopunsko zanimanje.

Visina subvencije iznosi:
– 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje
50% invaliditeta;
– za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60 %, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju podnosi se Fondu, u roku od 45 dana od dana zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Ako je zahtjev podnešen u roku od 45 dana od dana zapošljavanja lica sa invaliditetom pravo na subvenciju teče od prvog dana zaposlenja lica sa invaliditetom.
Ako je zahtjev podnesen nakon roka od 45 dana pravo na subvenciju teče od dana podnošenja zahtjeva.

Da bi se ostvarilo pravo na subvenciju potrebno je da lice sa invaliditetom ima određen procenat invaliditeta od Komisije Zavoda za zapošljavanje.
Da bi poslodavac dobio bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom i učešća u finansiranju ličnih troškova asistenta ( pomagača u radu ) licu sa invaliditetom potrebno je da je lice sa invaliditetom obuhvaćeno programom profesionalne rehabilitacije.

Nezaposleno lice sa invaliditetom, za vrijeme trajanja profesionalne rehabilitacije i uključivanja u mjeru aktivne politike zapošljavanja, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, ima pravo na novčanu pomoć na ime troškova za prevoz, ishranu i sl., u visini od 15% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori.
Pravo na novčanu pomoć za troškove prevoza pripada pratiocu lica sa invaliditetom, u visini od 50% od iznosa od 15 % prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori.
Tekst je rezultat aktivnosti podržanih od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Lutrije Crne Gore