Naslovna Vijesti Informacije dostupne svima Profesionalna rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija

0

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

Profesionalna rehabilitacija, u smislu ovog zakona, obuhvata sledeće mjere i aktivnosti:

1) savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja;
2) utvrđivanje preostale radne sposobnosti;
3) pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad;
4) pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva;
5) razvijanje socijalnih spretnosti i vještina;
6) pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta;
7) analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom;
8) izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom;
9) izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom na tom radnom mjestu;
10) osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu;
11) praćenje i stručna pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja;
12) praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu, nakon zaposlenja;
13) evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom;
14) ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom.

Standarde za sprovođenje mjera i aktivnosti za profesionalnu rehabilitaciju utvrđuje Ministarstvo.

Postupak za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju pokreće se zahtjevom kod zavoda za zapošljavanje.
Profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom organizuje i izvodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, posebna škola ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za obavljanje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije
Izvođač profesionalne rehabilitacije vodi, usklađuje i vrednuje kvalitet sprovođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u kojima je lice sa invaliditetom učestvovalo u skladu sa propisanim standardima koji su propisani ovim Zakonom.
U Crnoj Gori profesionalnu rehabilitaciju sprovode ZOPT d.o.o. Društvo za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije i PAMARK Multidisciplinarni obrazovni centar.
Mjere profesionalne rehabilitacije mogu se sprovoditi i za nezaposlena lica sa invaliditetom i za zaposlena lica sa invaliditetom.
Izvještaj o rezultatima vrednovanja kvaliteta sprovođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izvođač profesionalne rehabilitacije dostavlja Zavodu.

Tekst je rezultat aktivnosti podržanih od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Lutrije Crne Gore