Naslovna Vijesti Društvo Komunikacija u obrazovanju odraslih

Komunikacija u obrazovanju odraslih

0

Drugi modul programa andragoškog osposobljavanja kadra za rad sa odraslima »Komunikacija u obrazovanju odraslih« održan je 12. i 13. februara 2016. god. u Srednjoj stručnoj školi Pljevlja, saopšteno je iz Dnevnog centra Pljevlja
Seminaru je prisustvovalo 25 polaznika a treneri su bile Ljiljana Garić, andragog i Zorica Minić, psiholog. Polaznici su bili iz Srednje stručne škole, Dnevnog centra Pljevlja, NVU Zračka Nade i Biblioteke „Stevan Samardžić“.
Učesnicima je ukazano na značaj, karakteristike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije kao i na barijere koje se pojavljuju prilikom komunikacije. Takođe, objašnjena je i interakcija u obrazovanju odraslih, međuzavisnost i aktivnost voditelja i polaznika, kao i najpogodnije tehnike za rješavanje konflikata.

DSCN5703
Seminar za program andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih se realizuje u okviru projekta ZAPOSLI SE- BUDI ADMINISTRATORkoji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom) a realizuje ga JU Dnevni centar Pljevlja u trajanju od 10 mjeseci (od 18.01.2016 – 18.11.2016.god.). Partneri na projektu su SSŠ Pljevlja i NVU Zračak Nade.
Obuka će se sastojati od 6 modula koji se realizuju na dvodnevnim seminarima, a realizuju je predavači iz CSO Odsjek za obrazovanje odraslih i Ispitnog centra.