Naslovna NVO Da zaživi selo Ozelenjavanje javnih gradskih površina

Ozelenjavanje javnih gradskih površina

0

NVO „Da zaživi selo“ realizuje 2 Javna rada:

“Sadnja parkovskih sadnica u cilju smanjenja aerozagađenja“ i „Rekonstrukcija visećeg mosta u Prošću“

Prvi javni rad podrazumijeva ozelenjavanje javnih gradskih površina u Pljevljima, i to: dopuna drvoreda u ulicama u kojima nedostaju stabla (ulica Kralja Petra I, Nikole Pašića, Miloša Tošića, Tršova), ozelenjavanje parking prostora iza pošte, dopuna zelenila na trgu “13 jul” i dopuna zelenila u gradskom parku.

12178229_10153579168956539_1808884917_n

12179335_10153579168016539_497537836_n

„Cilj ovog ozelenjavanja je pejzažno uređenje grada, kao i stvaranje povoljnije mikroklime u gradskom području, koja će djelimično uticati na smanjenje aerozagađenja. Poznato je da drveće u gradskim sredinama predstavlja pluća grada. Poslednje decenije dosta drveća u gradu je uklonjeno iz različitih razloga: usled sušenja i propadanja, usled aerozagađenja i prilikom infrastrukturnih radova. Na ovaj način se teži da se vrati procenat učešća zelenih površina u gradskoj sredini Pljevalja, koji je nekada bio na vrlo visokom nivou u bivšoj SFRJ” – kaže Mladen Zorić, direktor NVO “Da zaživi selo”.

12182302_10153582052111539_1906250067_n

Ukupno treba da se zasadi 90 odraslih drvenastih sadnica lipe, kuglastog bagrema, crvenolisnog javora, katalpe, vajmutovog bora, crvenolisne dženarike i drugih vrsta.

Ovaj Javni rad se realizuje u partnerstvu sa Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, koji je obezbjedio sadni materijal u vrijednosti od 4300 eura i potrebnu logistiku, dok je NVO “Da zaživi selo” obezbjedila 2750 eura za bruto plate 10 uposlenih lica sa evidencije Biroa rada na period od 1 mjeseca, koji će obaviti sadnju sadnica.

Most u Proscu

Drugi Javni rad se odnosi na rekonstrukciju drvenog visećeg mosta na rijeci Ćehotini u mjestu Prošće (koji spaja selo Nange sa selom Prošće). Ovaj most ne spaja samo ova dva sela, već i širi region, sa obje strane Ćehotine. Trenutno stanje mosta je veoma loše, i opasno je za prolaznike, tako da je njegova sanacija neophodna.

“Građu ćemo obezbjediti od strane Uprave za šume Crne Gore, a bruto plate za 5 radnika na period od 1 mjeseca finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore” – ističe Zorić..

I ovaj javni rad će se realizovati u saradnji sa Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, koji će nam pomoći prilikom dopremanja građe do mosta. Sanacija mosta se radi i uz pomoć DOO Gradir Montenegro i TO Pljevlja.

Oba javna rada su dobar primjer kako treba da sarađuju javni, civilni i privatni sektor po pitanju realizacije aktivnosti od opšteg interesa za Pljevlja.