Naslovna Najnovije vijesti Predstavljamo vam NVO iz Pljevlja-NVO Šarenica

Predstavljamo vam NVO iz Pljevlja-NVO Šarenica

0

Razgovarali smo sa Ljiljanom Čepić, predsjednicom NVU „Šarenica“
1. Kada je organizacija osnovana i koji su ciljevi osnivanja organizacije ?
NVU “Šarenica” je osnovana 18.08.2008. godine, kao nevladino udruženje slobodno udruženih građana/ki okupljenih oko humanih opšte ljudskih ciljeva i zadataka koje ostvaruje u skladu sa svojim Statutom.

sarenica

2. Ko je ciljna grupa organizacije ?
Ciljna grupa koja čini organizaciju su samohrane majke , teže zapošljiva lica , djeca i mladi.

sarenica1

3. Kakvi su uslovi rada vaše organizacije ( da li imate prostor za rad, opremu neophodnu za rad, zaposlene ) ?
NVU “Šarenica” radi u iznajmljenim prostorijama sa iznajmljenom opremom i nema zaposlenih. Iznajmljenu prostoriju samostalno finansira, ali entuzijazam i želja za očuvanjem tradicije je naša pokretačka snaga. Narodna tradicija je simbol našeg naroda. Čuvati tradiciju znači čuvati svoje korijene, svoju misao, svoju ljepotu kroz svaki oblik rukotvorina ispričana je priča ko smo i odakle smo. Već duže vremena polako nestaju stari zanati koji čine osnovu našeg kulturnog i etnografskog blaga. Jedan od tih zaboravljenih zanata je ručno tkanje koje ima veliku tradiciju u našem narodu.

sarenica-pljevlja-sarenica1

4. Realizovani projekti i donatori u toku dosadašnjeg perioda rada organizacije ?
Naši najveći projekti i ostvarenja su učešća na međunarodnim sajmovima , gdje smo pokazali koliko vrijednosti imamo da pokažemo, a zauzvrat pokupili prva mjesta i NVO nagrade koje su i najviše na tim sajmovima. Mnoge članice su kao potvrdu dobile i vicevelemajstorske diplome, a ja sam i nosilac vicevelemajstorske diplome najvišeg nivoa. Posebno bih istakla i saradnju sa Nacionalnom Turističkom organizacijom , gdje smo radile torbe za laptopove na Kongresu Njemačkog turizma, koji je održan u Splendiddu, gdje smo za 750 kongresmena radili tradicionalne torbe od vune.

sarenica-pljevlja-sarenica2

5. Aktivnosti koje su u toku ?

Aktivna učešća na sajmovima suvenira , kako na lokalnom nivou tako i državnom i učešća na međunarodnim sajmovima, a nosioci smo i suvenira sa oznakom kvaliteta Crne Gore.
6. Kako biste ocijenili saradnju sa nadležnim insitucijama na lokalnom i na državnom nivou, kao i sa drugim organizacijama ?

sarenica 1
Nemamo pomoć od lokalne uprave , kao ni od privrednih subjekata gdje smo u nekim teškim trenucima odlazile na međunarodne sajmove u sopstvenoj režiji sa odbijenim zahtjevima za pomoć prilikom odlaska.
7. U toku dosadašnjeg rada šta se promijenilo u vašoj sredini aktivnostima koje je sprovodila vaša nevladina organizacija?
U toku dosadašnjeg rada postale smo prepoznatljive kao čuvari narodne tradicije, a odlaskom na sajmove prepoznaju nas kao neko čiji rad se zasniva na izradi predmeta od prirodnih materijala.
8. Vaši planovi u narednom periodu ?

sarenica
Naši planovi za naredni period su pronaći i plasirati proizvode na inostrano tržište, kao i stvoriti prepoznatljiv brend.
Slađana Gorgievska i Marina Soković , učesnice Javnog rada „Informacija bez prepreka“