Naslovna Komšiluk Bijelo Polje Parlament da raspravlja o zloupotrebama u “Vodovodu Bistrica”

Parlament da raspravlja o zloupotrebama u “Vodovodu Bistrica”

1

Mreža NVO Sjevera uputila je danas Skupštini Bijelo Polje i poslaničkim klubovima u tom gradu inicijativu za raspravljanje o stanju i zloupotrebama u „Vodovodu Bistrica“ .
Mreža u čijem je sastavu 26 nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore je zatražila da Skupština Opštine Bijelo Polje na narednom zasijedanju lokalnog parlamenta raspravlja o trenutnom stanju i zloupotrebama u poslovanju „Vodovoda Bistica“.

Imajući u vidu informacije koje su u proteklom periodu objavili mediji a koje ukazuju na evidentne zloupotrebe u pomenutom preduzeću čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, Mreža NVO Sjevera smatra da je neophodno da se što prije pokrene javna rasprava na tu temu i utvrdi šta je istina u ovom slučaju, te da se javnost upozna sa činjeničnim stanjem.

Podsjećamo, gru­pa rad­ni­ka bjelopoljskog vodovoda pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv di­rek­to­ra Mi­la­na Bu­la­to­vi­ća i še­fa ra­ču­no­vod­stva Ri­za Za­i­mo­vi­ća, zbog ni­za ne­za­ko­ni­to­sti i ko­rup­tiv­nih rad­nji. Rad­ni­ci su kri­vič­nu pri­ja­vu pod­ni­je­li ano­nim­no, jer su, ka­ko su na­ve­li, još uvi­jek u rad­nom od­no­su u pred­u­ze­ću „Vo­do­vod Bi­stri­ca“.

„Pokrećemo ovu inicijativu sa ciljem dobijanja preciznih informacija o stanju u „Vodovodu Bistrica“.Iz sredstava javnog informisanja i anonimno smo dobili ogroman broj materijala koji govore o zloupotrebama u tom preduzeću“, navode iz mreže NVO Sjevera.

Dodaju da će u skladu sa poslovnikom SO zatražiti da prisustvuju radu sjednice te će iznijeti svoje viđenje i stav povodom ovih pitanja.

Takođe, NVO „Agro Centar“ se ranije pridružila radnicima Vodovoda koji optužuju rukovodstvo za navodnu milionsku štetu pričinjenu preduzeću.

Direktor te NVO,Dragan Radović u izjavi za bjelopoljsku televiziju SUN, apelovao je na Osnovno državno tužilaštvo i Sektor policije za privredni kriminal da što prije postupe po krivičnim prijavama radnika i te nevladine organizacije, te da zaštite radnike i građane kako bi sa svojim optužbama mogli istupiti javno.

Radović je ponovio optužbe za nedomaćinsko rukovođenje „Vodovodom Bistrica“ .

„Od namještenih tendera i otpisa dugova pojedinim firmama u Bijelom Polju, ličnu korist imali su isključivo ljudi iz uprave i njihova rodbina“, tvrdi Radović.

Osim ranijih ozbiljnih optužbi, on je direktoru Vodovoda Milanu Bulatoviću, uputio još jednu.

„Osim što više od dvije i po decenije nezakonito gazduje Vodovodom, Bulatović je iskoristivši svoje veze suprugu zaposlio u OŠ “Dušan Korać“ u kojoj godinama prima platu a ne dolazi na posao“, zaključio je Radović.

kodex.me

1 KOMENTAR

Comments are closed.