Tanas Pejatovic-sahrana 2 Vaše priče

22.04. 1903. Umro u Pljevljima, Atanasije Tanasije Pejatović


Dogodilo se u Pljevljima … 22.04. 1903.  Umro  u Pljevljima, Atanasije  Tanasije  Pejatović.

Tanasije  je osnovnu školu završio u Pljevljima. Maturirao je u Prvoj beogradskoj gimnaziji. U Beogradu je diplomirao na istorijsko – geografskom odseku Velike škole. Najbolji učenik i saradnik Jovana Cvijića. Po završetku studija 1899. godine bio je pripravnik u skopskoj gimnaziji. Kada je 1901. položio profesorski ispit, postavljen je za direktora novoosnovane srpske gimnazije u Pljevljima  gde ostaje do smrti 1903. Poznati radovi Atanasija Tanasija Pejatovića  su: „Polimlje“(1898), Mrnjačevići u istoriji i narodnim pjesmama“ (1899), Jedan srpski rodoslov  nove redakcije (Spomenik SAN, knj.38, 1900) , Srednje Polimlje i Potarje – posebno delo u ediciji SANU , Nasleđa  srpskih  zemalja ( knj.1. 1902) spisak fermana buruntija. .. Pod pseudonimom Petar Mrkonjić, objavio je  nekoliko istorijsko geografskih  članaka u „Novoj iskri“.

Zahvaljujuci  Savu Pejatoviću  Goranu, zabeleženo  je   i  tako  sačuvano  veliki  broj  dokumenta  iz  života  ove slavne  pljevaljske  porodice, prosvetara, ratnika i  narodnih  prijatelja. Tako  Savo, opisujući  Tanasijevu  smrt beleži:

– Smrt  tanasija  sve  je  iznenadila. Sahrana  je  bila  na  dan  kada  je  bilo  zakazano njegovo  vjenčanje  sa  vjerenicom,  Stanom Jovanović ovdašnjom  učiteljicom.. Od  tri  brata  i  tri  sestre, Tanasije  prvi  odlazi. Poslije  njega, za  nepune  dvije  godine umire  mu  brat  Risto, akademski  vajar, pa  sestra Kosa, nakon  njih  poslije  dolaska iz logora Nežidera  i brat  Niko, čija  dva  sina Živko i Mirko, ostaju  na  rukama  tetke  Jule, koja  ostaje  celog  života  zbog  žalosti   bez  udaje… 

Od Tanasija  su  se  dirljivim  govorom  oprostili: Vasilije  Popović strešina  manastira  Sv.Trojica, Đorđe  Pejanović i Stevan  Samardžić, nastavnici  gimnazije i  Mile  Poleksić, učenik  pljevaljske  gimnazije.

Opširne  izveštaje o  smrti  i  sahrani  objavili  su mnogi  srpski i crnogoski  listovi, a  posebno  Carigradski  glasnik.

Tanasije  je  bio sahranjen   u Manastirskom  groblju, a 1966, prebačen na Varoško groblje u porodičnu  grobnicu, gde i sada počiva.

Tanas Pejatovic-sahrana 2

Tanasije  na  odru  ispred  manastira  Sv. Trojica. Za  poznavaoce  tog  vremena  i  prilika lako  je  prepoznati, uplakane  sestre  Olgu i  Julu., verenicu  Stanu  Jovanović, brata Nika, ujaka Đena J. Đenisijevića ( sestra  Ana Tanasijeva majka) tetak  Ilija  Samardžić  sa  sinom Stevanom, ostala  rodbina komšije i  građanstvo…

Tanasije Pejatovic 1

Pljevaljske  porodice: Pejatovići (levo), Đenisijevići (Đene  u  sredini) i  radovići (desno)  oko  1891 ?

autor, Vojkan T Bojović