nelegalni ispusti Najnovije vijesti

Prijava nelegalnih ispusta otpadnih voda Rudnika uglja Pljevlja


Pljevaljska eko patrolaPrijava nelegalnih ispusta otpadnih voda Rudnika uglja Pljevlja

NVO „Da zaživi selo“, u okviru aktivnosti na projektu „Pljevaljska eko patrola“,  je zabilježilo društvenu neodgovornost Rudnika uglja Pljevlja, prema rijeci Ćehotini. Naime, radi se o nelegalnom i direktnom ispuštanju otpadnih voda iz Rudnika uglja Pljevlja u korito rijeke Ćehotine. Ove nelegalne aktivnosti su konstantne, i NVO „Da zaživi selo“ ih je još prošle godine prijavljivala Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore, preko Službe za zaštitu životne sredine Opštine Pljevlja. Sada su im se obratili direktno, kao i Agenciji za zaštitu životne sredine. Primjer društveno neodgovornog ponašanja zabilježen je dana 04.02.2014. godine u 12.05 časova, na mjestu gdje rijeka Ćehotina ističe iz brda Pliješ. Na samom mjestu isticanja nalazi se više cijevi, koje služe za direktno izbacivanje otpadnih voda u korito Ćehotine. Ove otpadne vode vidljivo zamućuju i zamuljuju vodu, i negativno utiču na živi svijet ove rijeke.

Ovom prijavom NVO „Da zaživi selo“ apeluje da se Uprava za inspekcijske poslove i Agencija za zaštitu životne sredine angažuje na što bržem rješavanju ovog problema, jer rijeka Ćehotina ne može više sama da se bori za opstanak.

Ova organizacija navodi i Termoelektranu Pljevlja i Rudnik olova i cinka Šuplja stijena kao društveno neodgovorne firme, po pitanju zagađenja rijeke Ćehotine, usled ispuštanja otpadnih voda u njeno korito. Ovih dana je i rijeka Vezišnica bila u nekoliko navrata skroz bijela od otpadnih voda Termoelektrane Pljevlja, ali volonteri ove organizacije nijesu stigli u pravo vrijeme na mjesto ispuštanja otpadnih voda, jer se one ispuštaju sporadično i kada se primjete nizvodno, one su već istekle iz izvora zagađenja.

Po brojnosti izvora zagađenja, količini otpadne vode i masenom unosu zagađenja u pljevaljske vodotoke, izdvajaju se Rudnik uglja Pljevlja, TE “Pljevlja“ sa pratećim pogonima i kompleksom objekata šljake i pepela i Rudnik olova i cinka Šuplja stijena u Šulima. U godišnjem unosu približno oko 50% otpadnih voda otpada na Rudnik uglja Pljevlja, 25% na TE “Pljevlja“, 20% na otpadne vode iz gradske kanalizacije, a na sve ostale zagađivače oko 5% količine otpadnih voda. (ovo su podaci iz zvaničnog Izvještaja o stanju životne sredine u opštini Pljevlja, za period od 2008. do 2012. godine, urađen od strane Službe za zaštitu životne sredine Opštine Pljevlja)

Na osnovu ovih podataka, iz NVO “Da zaživi selo” apeluju na pljevaljske zagađivače da rješavaju probleme svojih otpadnih voda, jer planiranim rješavanjem problema otpadnih voda iz gradske kanalizacije, usled izgradnje kolektora i sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, rešava se samo 20 % problema svih otpadnih voda koje dospijevaju u Ćehotinu. Budući sistem za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda neće uključivati i otpadne vode pljevaljskih zagađivača, na koje otpada ostalih 80 % otpadnih voda.