Naslovna Sport Fudbal Cmiljanić brži od pištaljke

Cmiljanić brži od pištaljke

0

Pobjeda Pljevlja u trećem kolu Baraža za popunu Druge Lige. Vratili izgubljeno protiv Cetinje

Kom – Plje­vlja 0:1 (0:0)

Sta­di­on Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­ja: Vla­di­mir Bje­li­ca (Nik­šić) – 1,5. Po­moć­ni­ci: Alek­san­dar Đi­ka­no­vić (Nik­šić) – 2, Ni­ko­la Vu­jo­vić (Bar) – 1. Stri­je­lac: Cmi­lja­nić u 90. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ma. Lju­mo­vić (Kom), Mi­to­vić, Vu­ko­vić, Vre­ćo, Dra­ško­vić, Da­mja­no­vić (Plje­vlja).

KOM: Gru­jić 0,5, Pa­jo­vić 1, Ra­do­vić 1, Ma. Lju­mo­vić 1, Gu­tić 1,5, To­do­ro­vić 0,5, Mi. Lju­mo­vić 0,5 (od 62. Bu­ki­lić –), Jan­ko­vić 1, Ma­tić 0,5, Al­ko­vić 0,5 (od 71. Me­šter –).

PLJE­VLJA: Je­lo­vac –, An­đe­lić 1, Mi­tro­vić 1,5, Pe­trić 1, Jo­vić 1, Vu­ko­vić 1,5, Ka­ra­džić 1 (od 90+3 Da­mja­no­vić –), Vre­ćo 0,5, Mr­dak 1,5, Bam­bur 1, Dra­ško­vić 0,5 (od 89. Cmi­lja­nić –).

Igrač utak­mi­ce: Mi­li­vo­je Mr­dak (Plje­vlja) – 1,5.

Ono što su poklonili Cetinju pod Golubinjom naplatili sun a Starom aerodromu. Velikom borbenošću, odličnom igrom golom Cmiljanića u poslednjem minute Pljevlja su se vrtatila u igru za Drugu ligu. Ni­ko­la Mi­tro­vić je u fi­ni­šu utak­mi­ce po­slao du­gu lop­tu sa svo­je po­lo­vi­ne na še­sna­e­ste­rac gdje je sna­žni Mi­li­vo­je Mr­dak gla­vom pro­sli­je­dio na li­je­vu stra­nu do Cmi­lja­ni­ća, ko­ji je par se­kun­di ra­ni­je ušao u igru i u pr­vom kon­tak­tu sa lop­tom za­tre­sao mre­žu. U sledećem kolu u srijedu Pljevlja gostuju na Cetinju i biće to prilika da pobjedom ovjere prolaz u Drugu ligu.