mojkovac Mojkovac

Mojkovac: Direkcija javnih radova nastavlja da ulaže u infrastrukturu


Problemi sa dotrajalom, oštećenom i nepotpunom kanalizacionom mrežom, ove godine će početi da se rješavaju – najavio je Pobjedi predsjednik opštine Dejan Medojević.

– Direkcija javnih radova će ove godine platiti izradu projekta nove kanalizacione mreže. To će biti prva faza rješavanja problema odvođenja komunalnih i atmosferskih voda na gradskom području. Izvjesno je da će se, u najvećem dijelu, morati graditi nova kanalizaciona mreža, što će sigurno biti veoma skupo, tako da će se raditi etapno. U ovom trenutku rano je govoriti o finansijskoj konstrukciji. Sigurno je, jedino, da će novac biti veliki problem. Naš budžet je previše sitan za tako krupan projekat, tako da ćemo se, uglavnom, morati osloniti na državu i donatore –  rekao je Medojević.

On je dodao da bi već naredne godine mogli početi radovi na novoj mreži.

Najveći dio postojeće kanalizacije fekalnih voda star je od 30 do 50 godina. Održavanje je postalo prava noćna mora za komunalce.

– Fekalije se prilično redovno izlivaju na nekoliko mjesta u gradu, cijevi su dotrajale, a imamo i šahtove zatvorene prilikom asfaltiranja ulica, što nam dodatno otežava održavanje. Pored toga, stanovnici jednog dijela grada su, svojevremeno, na svoju ruku, priključili fekalnu na atmosfersku kanalizaciju. Djelovi gradske zone, da ne govorim o prigradskim naseljima, nijesu ni pokriveni mrežom. Brojne septičke jame nepropisno su urađene… Sve u svemu, fekalna kanalizaciona mreža ni izbliza ne zadovoljava potrebe grada, tako da je neminovna izgradnja novih djelova mreže i temeljna rekonstrukcija postojeće. Uz savremeno postrojenje za prečišćavanje fekalnih voda, koje imamo, stvorili bismo jedan sveobuhvatan, potpuno funkcionalan sistem tretmana komunalnih voda – rekao je direktor komunalnog preduzeća „Gradac“ Miroslav Medojević.

(pobjeda.co.me)