Vijesti

U Upravi za šume još uvijek ne smatraju odluku o stečaju u „Vektri Jakić“ konačnom


Kada odluka o uvođenju stečaja u Vektru Jakić bude konačna, Uprave za šume će preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa ugovorom o koncesijama.

Privredni sud u Bijelom Polju, nakon sedam odloženih ročišta 28. maja, uveo je stečaj u Vektri Jakić.

Predlog za uvođenje stečaja u preduzeće biznismena Dragana Brkovića podnijela je mađarska OTP banka zbog neizmirivanja kredita od 75 miliona eura, koji ja banka odoborila Vektri Montenegro, a gdje je Vektra Jakić bila žirant.

Kako će se uvođenje stečaja u Vektru Jakić odraziti na tridesetogodišnji koncesioni ugovor o korišćenju pljevaljskih šuma odgovor smo potražili u Upravi za šume. Iz njihove službe za odnose sa javnošću rekli su nam da nisu dobili zvaničnu odluku o uvođenju stečaju.

-“Nezvaničnu  informoaciju o uvođenju stečaja  imamo iz sredstava informisanja.Kada odluka bude konačna Uprava za šume preduzeće sve mjere u skladu sa potpisanim Ugovorom o davanju prava na korišćenje, uzgoj i zaštitu šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica. Inače država je vlasnik pljevaljskih šuma pa će sigurno odlučiti šta joj je činiti, saznali smo iz Uprave za šume.

Da podsjetimo Vektra Jakić je 2006. godine dobila koncesije za šume u 13 gazdinskih jedinica na području opštine Pljevlja za period od 30 godina, počev od 1. januara 2007. godine. Po tom ugovoru, ona ima pravo da posiječe oko 140.000 kubika drvne mase godišnje.

Devedeset odsto svih koncesionih ugovora koje je država sklopila su dugoročni, a tek zanemarljiv postotak odnosi se na ugovore na godinu ili tri. Po osnovu ugovora o korišćenju šuma lokalnoj upravi  pripada  70 posto koncesionih naknada. Najveći koncesionar Vektra Jakić za prošlu godinu lokalnoj upravi isplatila je  obaveze. U ovoj godini planirana sredstva u opštinskom Budžetu od naknada za korišćenje šume su 1 002 211 eura. Najveći dio od ovih sredstava odnosi se na Vektru Jakić.