selo Vijesti

Registracija poljoprivrednih gazdinstava


Registraciju poljoprivrednih gazdinstava sprovode MONSTAT i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

Registraciju poljoprivrednih gazdinstava sprovode MONSTAT i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,  postoji  više vrsta registara i evidencija poljoprivrednika, što je i definisano Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim sistemskim zakonima, na primjer o stočarstvu, o vinu, o organskoj proizvodnji, o maslinama i maslinovom ulju, o zaštiti bilja, o identifikaciji krupnih i sitnih životinja itd. Taj proces je zapravo i započeo donošenjem tih zakona i traje već treću godinu.

Nije vremenski ograničen proces, jer i nova gazdinstva mogu u svakom momentu da se uključe na taj način što se obraćaju sa zahtjevom Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja ili stručnoj službi. Za poljoprivrednike je interesantan Registar poljoprivrednih osiguranika koji im omogućava penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Taj Registar vodi se kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a uslovi za upis su:

1.      Zahtjev sa osnovnim podacima (čime se podnosilac zahtjeva bavi, adresa i broj telefona)

2.      Ivod iz matične knjige rođenih

3.      Posjedovni list (dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik, suvlasnik, zakupac ili koncesionar        poljoprivrednog zemljišta, ili da je u kućnoj zajednici sa nosiocem imovine) -Katastar

4.      Uvjerenje o kućnoj zajednici (ako posjedovni list glasi na nekoga iz kućne zajednice)-Opština

5.      Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivredom kao osnovnim ili glavnim zanimanjem  –         Opština- služba za poljoprivredu

6.      Listing od Fonda PIO po matičnom i po ličnom broju  – područna jedinica Fonda PIO

 

Žene koje prvi put stupaju  u osiguranje (koje nemaju radnog staža)  moraju biti mladje od 45 godina

Muškarci koji prvi put stupaju u osiguranje (koji nemaju radnog staža)  moraju biti mladji od 50 godina

Stupanjem u poljoprivredno osiguranje, podnosioc zahtjeva postaje obveznik plaćanja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

Upis u Registar se može izvršiti najviše 6 mjeseci retroaktivno.

Ovo osiguranje omogućava da poljoprivrednik za oko 29,00€ mjesečnih obaveza ostvaruje pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje. Na godišnjem nivou osiguranik uplaćuje za PIO oko 211,00€ i za zdravstveno oko 126,00€, dok se iz Budžeta izdvaja za PIO oko 140,00€ i za zdravstveno oko 85,00€.

Kako smo saznali iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Međutim, postoje i posebni registri koji omogućavaju korišćenje podrške premija iz Agrobudžeta. Na primjer, Registar gazdinstava (kod Službe za selekciju stoke), koja dakle drže više od tri grla krava ili više od 20 koza ili ovaca. Takva gazdinstva ostvaruju pravo na premije po grlu – 75,00€ po kravi i 9,00€ po ovci/kozi. Isto tako i Registar proizvođača u organskoj proizvodnji omogućava dodatnu podršku.

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja može se pronaći Agrobudžet i kroz svaku mjeru se mogu ostvariti benefiti od registracije.