Naslovna Vijesti Biznis Sve bilo po Zakonu

Sve bilo po Zakonu

2

Nakon najave krivičnih prjava MANS-a zbog štete prilikom privatizacije Korporacije “Jakić” reagovalo Ministastvo ekonomije

Ministarstvo ekonomije reagovalo je na optužbe MANS-a, koje je prenio podgorički “Dan”. MANS je  optužio ministarstvo i Upravu za šume da su Draganu Brkoviću, vlasniku ,,Vektra Montenegro” omogućili nezakonitu zaradu od koncesija na šumu i kamen u Pljevljima.

– Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta ,,Bušnje” zaključen je 2010. sa građevinskim preduzećem ,,Građevinar”. Odluka o dodjeli koncesije donijeta je nakon tenderskog postupka sprovedenog u februaru 2008. – navodi se u reagovanju ministarstva i pojašnjava da se na potpisivanje ugovora čekalo dvije godine, jer je „Građevinar” bio u stečaju. Ugovor je potpisan, navodi ministarstvo, nakon što su 22. marta 2010., stečajni sudija i stečajni upravnik obavijestili ministarstvo da nema smetnji za zaključivanje ugovora sa ,,Građevinarom” zbog toga što je cjelokupna imovina tog preduzeća prodata „Vektri Montenegro”. Pojašnjavaju da je članom 49 ugovora precizirano da sastavni dio čine ponuda koncesionara, koncesioni elaborat, odluka Vlade o dodjeli koncesije i izvještaj stečajnog sudije.

– Istim članom je utvrđeno da, nakon isplate kupoprodajne cijene i zaključenog stečajnog postupka sva prava i obaveze iz koncesionog ugovora preuzima ,,Vektra Montenegro” – navodi ministarstvo i ističe da na taj način nije došlo do prenosa koncesionog prava, već do promjene vlasničke strukture postojećeg koncesionara, jer je ,,Građevinar” postao poslovna jedinica „Vektre”.

MANS navodi da prema Zakonu o učešću privatnog sektora u vršenju javnih usluga, kojim je u to vrijeme regulisano pitanje koncesija, koncesija nije mogla da se proda, već samo prenese, što se ne pominje u ugovoru o davanju koncesije.

– Proizilazi da je prenos koncesije izvršen bez pravnog osnova, sa ciljem omogućavanja sticanja imovinske koristi vlasniku „Vektra Montenegro” Draganu Brkoviću – navodi se u krivičnoj prijavi koju je MANS podnio vrhovnom državnom tužiocu protiv bivšeg ministra ekonomije Branka Vujovića, direktora Uprave za šume Radoša Šućura, stečajnih upravnika Rajka Dragaša i Radojice Grbe, stečajnog sudije Zorana Ašanina i biznismana Dragana Brkovića.

MANS navodi i da je saglasnost „Vektri Jakić” data bez javnog oglašavanja i provjere da li ispunjava uslove za dobijanje koncesije, kao i da Uprava za šume nije oduzela koncesiju, ioko nije plaćana naknada.

2 KOMENTARA

Comments are closed.