Naslovna Najnovije vijesti Predstavljen projekat podzemne garaže na Trgu 13. Jula

Predstavljen projekat podzemne garaže na Trgu 13. Jula

0

Do septembra parking po evropskim standardima
Direktor Službe za evropske integracije i razvoj Dijana Anđelić predstavila je danas Projekat Modernizacije gradske parking infrastrukture u opštini Pljevlja, koji partnerski sufinansiraju Evropska Unija, Vlada Crne Gore i opština Pljevlja.
Opštinski tim za pripremu IPA projekata uradio je kvalitetan predlog projekta koji je prošao stroge procedure EU i odobren je za finansiranje u okviru Programa podrške reformi lokalne samouprave – Grant šeme za razvoj opština za male infrastrukturne projekte. U okviru ovog istog programa EU će u još šest crnogorskih opština sufinansirati izgradnju odnosno realizaciju po jednog manjeg infrastrukturnog projekta.
Projekat Modernizacija gradske parking infrastrukture u opštini Pljevlja ustvari podrazumijeva gradnju jednoetažne podzemne garaže na Trgu 13. jula sa po sedamdesetak parking mjesta u podzemnom nivou i na krovugaraže, uz ozelenjavanje prostora i rekonstrukciju postojećeg parka i prostora između Doma kulture i garaže, kazala je Anđelić.
EU je u okviru granta za male infrastrukturne projekte odobrila realizaciju ovog projekta i obezbijedila oko 625.000 eura. Oko 170.000 eura je učešće Vlade dok je učešće opštine Pljevlja oko 45.000 eura. Realizacija projekta počela je prije skoro godinu, 1.02. 2011, a njegova ukupna vrijednost je oko 840.000 eura.
Trenutno smo na polovini vremena predviđenog za realizaciju i u skladu sa ugovorenom dinamikom opština Pljevlja je 5. januara objavila tender za izbor izvođača radova na izgradnji garaže. Važno je istaći da se projekat izvodi u saradnji sa Projektom za tehničku pomoć malih infrastrukturnih grantova koji su mentori i supervizori i bez čijeg odobrenja, kontrole i saradnjeopština samostalno nije u mogućnosti da bilo šta uradi, rekla je Anđelić.
Tender je otvoren do 5. marta, a istog dana planirano je i otvaranje ponuda učesnika tenderskog postupka. Cijela procedura i izbor izvođača radova biće sprovedena u skladu sa pravilima EU, a opština Pljevlja je prva od sedam opština koja je uspješno odabrala firmu za nadzor projekta koja će pregledati dokumentaciju i učestvovati u izboru izvođača radova.
Prema tenderskoj dokumentaciji parking bi trebalo da bude izgrađen za 120 dana.
Anđelić je ocijenila da je gradnja parkinga jedan od najznačajnijih infrastrukturnih objekata i sa aspekta korisnosti i sa aspekta finansiranja koji će u ovoj godini biti realizovan u našoj opštini.
-Svjedoci smo izgleda i stanja postojećeg parkinga na Trgu 13. jula, koji ni vizuelno ni funkcionalno ne ispunjava svoju ulogu. Za oko pola godine, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih dešavanja, na ovom mjestu nići će jedno moderno infrastrukturno zdanje koje će ne samo povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, već arhitektonski, ambijentalno i vizuelno oplemeniti centar grada, rekla je Anđelić.
Pljevlja će dobiti novih 140 parking mjesta što je više nego li su trenutni kapaciteti svih gradskih parkinga, kod zgrade BS, iza zgrade Pošte Crne Gore i postojećeg parkinga na Trgu 13. jula. Tako će se znatno povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, ali i osloboditi trotoari od nepropisno parkiranih vozila za nesmetano kretanje pješaka užim centrom grada.
Buduća garaža, iako jednoetažna, može se posmatrati i predstavlja dvije odvojene cjeline koje mogu funkcionisati potpuno zasebno.
-Podzemni parking je kapaciteta 69 parking mjesta i u njega će se ulaziti iz ulice Nikole Pašića. Nadzemni dio istog kapaciteta, odnosno krov garaže, gdje će se ulaziti iz ulice Narodne revolucije, biće izdignut u odnosu na nivo sadašnjeg otvorenog parkinga čiju će preuzeti ulogu, rekla je Anđelić.
Važno je naglasiti da se vodilo računa o vezi nadzemnog dijela sa parkom i Domom kulture kako u funkcionalnom tako i u nivelacionom smislu, pa je nivelacija parka, nadzemnog dijela i platoa ispred Doma kulture na približno istom nivou.
-Ovim je obezbijeđeno nesmetano kretanje pješaka preko svih površina, ali i ostavljena mogućnost da se ovaj prostor koristi kao plato, svojevrsna ljetnja scena, i da se na njemu održavaju brojne manifestacije na otvorenom poput koncerata, izložbi i drugih sličnih okupljanja, a da se ne zatvara saobraćaj jer će se u podzemnom dijelu moći nesmetano da obavlja parkiranje vozila, rekla je Anđelić.
Činjenica je da Pljevlja u strogom centru nemaju previše slobodnog i kvalitetnog prostora i da će parking, iako je prva asocijacija mnogo automobila na jednom mjestu, ambijentalno i vizuelno oplemeniti centar grada.

Za popločavanje je predviđen prirodni kamen „granit“ ali i zatravljivanje i ozelenjavanje prostora lišćarima i niskim četinarskim rastinjem, postavljanje klupa i drugog mobilijara.
Na predstavljanju projekta bilo je riječi i o zelenoj površini.
Rješenje zelenila usklađeno je sa osnovnom namjenom prostora, njegovom funkcionalnom organizacijom i oblikovanjem. Parkovska površina sjeveroistočne orijentacije se zadržava uz intervenciju humusiranja zemljišta u sloju od 30cm. Postojeće zelene površine se dopunjavaju, a novoformirane trake obodno se uređuju kao nove zelene površine, i to sve u formi linijskog zasada tako da sve priče o devastaciji padaju u vodu.
Naprotiv, biće urađeno plansko ozelenjivanje mnogo ljepše, korisnije i efektnije od ranijeg, a kod izbora biljnih vrsta vodilo se računa koliko su to naravno uslovi i slobodan prostor dozvoljavali o pravilnom odnosu dinamika razvoja vegetacije tokom vremena, kao i uzrasnih promjena njihovih dekorativnih osobina, dimenzija, kako vremenom ne bi došlo do principijelnih promjena u projektom zamišljenoj i u stvarno izvedenoj kompoziciji.  Biće posađeno dvadesetak stabala što lišćara što niskog četinarskog rastinja uz zatravljivanje određenih površina.