Naslovna Obavještenja Poziv NVO sektoru za prijavu učešća na XII sjednici SO Pljevlja

Poziv NVO sektoru za prijavu učešća na XII sjednici SO Pljevlja

0

Na osnovu člana 155. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja («Službeni list RCG – opštinski propisi», broj 25/05) o b j a v lj u j e  se

P O Z I V

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XII. sjednici Skupštine Opštine Pljevlja – Pljevlja, koja je zakazana za 20.10.2011. godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Odboru za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I broj bb, Pljevlja, najkasnije do 17.10.2011. godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće na XII. sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja.

Na predlog Odbora za Statut i propise, Predsjednik Skupštine Opštine Pljevlja će odlučiti o izboru predstavnika nevladinih organizacija, koji će učestvovati na sjednici Skupštine i o tome ga obavijestiti prije održavanja sjednice.

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja – oglasni dio).

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA – PLJEVLJA